Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-06-2024
82
15-06-2024
08
10-06-2024
37
08-06-2024
33
03-06-2024
80
01-06-2024
58
27-05-2024
58
25-05-2024
36
Tổng 1
0
0
3
0
2
0
0
2
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-06-2024
82
15-06-2024
08
10-06-2024
37
08-06-2024
33
03-06-2024
80
01-06-2024
58
27-05-2024
58
25-05-2024
36
Tổng 1
0
1
1
0
0
1
1
3
0

Thống kê tổng giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-06-2024
82
15-06-2024
08
10-06-2024
37
08-06-2024
33
03-06-2024
80
01-06-2024
58
27-05-2024
58
25-05-2024
36
Tổng 2
0
0
2
0
0
1
0
2
1
xổ số ba miền