Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-05-2024
14
26-05-2024
35
20-05-2024
91
19-05-2024
56
13-05-2024
62
12-05-2024
74
06-05-2024
66
05-05-2024
52
Tổng 0
1
0
1
0
2
2
1
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-05-2024
14
26-05-2024
35
20-05-2024
91
19-05-2024
56
13-05-2024
62
12-05-2024
74
06-05-2024
66
05-05-2024
52
Tổng 0
1
2
0
2
1
2
0
0
0

Thống kê tổng giải đặc biệt Thừa Thiên Huế từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-05-2024
14
26-05-2024
35
20-05-2024
91
19-05-2024
56
13-05-2024
62
12-05-2024
74
06-05-2024
66
05-05-2024
52
Tổng 1
2
1
0
0
1
0
1
2
0
xổ số ba miền