Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Trà Vinh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Trà Vinh

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt Trà Vinh

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-05-2024
90
17-05-2024
37
10-05-2024
42
03-05-2024
07
Tổng 1
0
0
1
1
0
0
0
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-05-2024
90
17-05-2024
37
10-05-2024
42
03-05-2024
07
Tổng 1
0
1
0
0
0
0
2
0
0

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh từ 29-04-2024 đến 29-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-05-2024
90
17-05-2024
37
10-05-2024
42
03-05-2024
07
Tổng 1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
xổ số ba miền