Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bạc Liêu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto Bạc Liêu từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-03-2023
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21-03-2023
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
8 lần
14-03-2023
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
6 lần
07-03-2023
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
28-02-2023
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
Tổng 10
7
8
12
11
8
7
6
15
21

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-03-2023
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
21-03-2023
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
14-03-2023
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
7 lần
0 lần
3 lần
4 lần
07-03-2023
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
28-02-2023
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Tổng 9
10
9
15
7
8
16
8
11
12

Thống kê tổng loto Bạc Liêu từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-03-2023
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
21-03-2023
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
14-03-2023
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
9 lần
2 lần
5 lần
2 lần
6 lần
07-03-2023
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
28-02-2023
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
Tổng 5
11
9
5
5
18
9
13
14
16