Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bạc Liêu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto Bạc Liêu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-05-2024
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
21-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
14-05-2024
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
6 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
07-05-2024
0 lần
5 lần
8 lần
4 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
Tổng 4
11
10
13
14
5
8
13
6
14

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
21-05-2024
4 lần
6 lần
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
14-05-2024
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
07-05-2024
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
6 lần
0 lần
2 lần
6 lần
Tổng 9
9
11
9
11
12
14
5
10
8

Thống kê tổng loto Bạc Liêu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-05-2024
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
21-05-2024
4 lần
2 lần
7 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
6 lần
3 lần
14-05-2024
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
07-05-2024
0 lần
2 lần
6 lần
5 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
10 lần
0 lần
Tổng 6
6
17
10
10
7
14
3
18
7
xổ số ba miền