Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bạc Liêu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto Bạc Liêu từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-09-2023
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
19-09-2023
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
12-09-2023
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
05-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
Tổng 5
7
7
10
6
5
5
7
11
9

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-09-2023
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
19-09-2023
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
12-09-2023
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
05-09-2023
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 10
7
7
6
6
10
9
6
3
8

Thống kê tổng loto Bạc Liêu từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-09-2023
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
19-09-2023
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
12-09-2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
05-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 7
6
10
9
8
8
2
7
8
7