Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bến Tre

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bến Tre

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto Bến Tre từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-06-2024
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
04-06-2024
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
0 lần
7 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
28-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
21-05-2024
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
Tổng 8
10
10
9
3
13
2
8
5
4

Thống kê đuôi loto Bến Tre từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-06-2024
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
04-06-2024
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
28-05-2024
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
21-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
Tổng 4
9
7
7
8
7
8
4
6
12

Thống kê tổng loto Bến Tre từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11-06-2024
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
04-06-2024
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
6 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
28-05-2024
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
21-05-2024
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
Tổng 3
6
8
7
9
7
4
10
9
9
xổ số ba miền