Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bến Tre

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bến Tre

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto Bến Tre từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-11-2022
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
15-11-2022
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
08-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
01-11-2022
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
Tổng 7
7
9
6
6
9
6
7
6
9

Thống kê đuôi loto Bến Tre từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-11-2022
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
15-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
08-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
01-11-2022
0 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Tổng 1
7
11
6
6
5
15
8
3
10

Thống kê tổng loto Bến Tre từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-11-2022
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
15-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
08-11-2022
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
01-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
Tổng 8
6
9
3
4
7
8
6
11
10