Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Dương

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Dương

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto Bình Dương từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-09-2023
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
22-09-2023
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
15-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
08-09-2023
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
Tổng 4
8
7
7
9
12
9
5
6
5

Thống kê đuôi loto Bình Dương từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-09-2023
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
22-09-2023
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
15-09-2023
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
08-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Tổng 11
6
7
7
7
4
7
12
5
6

Thống kê tổng loto Bình Dương từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-09-2023
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
22-09-2023
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
15-09-2023
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
08-09-2023
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 2
7
7
7
10
10
9
3
10
7