Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Dương

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Dương

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto Bình Dương từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-06-2024
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
31-05-2024
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
24-05-2024
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
17-05-2024
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
Tổng 8
5
6
7
12
9
5
9
4
7

Thống kê đuôi loto Bình Dương từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-06-2024
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
31-05-2024
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
24-05-2024
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
17-05-2024
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
Tổng 10
7
3
9
6
6
9
5
12
5

Thống kê tổng loto Bình Dương từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-06-2024
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
31-05-2024
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
24-05-2024
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
17-05-2024
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
Tổng 11
3
7
7
6
6
6
11
7
8
xổ số ba miền