Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-06-2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
06-06-2024
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
30-05-2024
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
23-05-2024
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Tổng 8
4
13
10
7
6
7
6
8
4

Thống kê đuôi loto Bình Thuận từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-06-2024
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
06-06-2024
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
30-05-2024
3 lần
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
23-05-2024
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
Tổng 10
8
6
8
7
7
7
9
5
6

Thống kê tổng loto Bình Thuận từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-06-2024
0 lần
2 lần
5 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
06-06-2024
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
30-05-2024
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
23-05-2024
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
7 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
Tổng 9
7
7
6
9
8
6
8
6
7
xổ số ba miền