Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2023
2 lần
9 lần
9 lần
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
9 lần
3 lần
3 lần
16-03-2023
3 lần
6 lần
3 lần
0 lần
15 lần
9 lần
0 lần
12 lần
3 lần
3 lần
09-03-2023
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
02-03-2023
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Tổng 9
20
13
12
20
15
10
22
10
9

Thống kê đuôi loto Bình Thuận từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-03-2023
3 lần
3 lần
5 lần
15 lần
15 lần
0 lần
0 lần
6 lần
3 lần
0 lần
16-03-2023
6 lần
12 lần
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
6 lần
0 lần
3 lần
12 lần
09-03-2023
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
02-03-2023
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
Tổng 13
17
15
21
20
8
9
11
14
12

Thống kê tổng loto Bình Thuận từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-03-2023
6 lần
3 lần
8 lần
3 lần
3 lần
6 lần
3 lần
6 lần
0 lần
12 lần
16-03-2023
0 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
6 lần
3 lần
12 lần
3 lần
09-03-2023
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
02-03-2023
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
2 lần
Tổng 10
15
16
13
13
15
10
14
14
20