Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Thuận

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Thuận

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
11 lần
3 lần
3 lần
5 lần
6 lần
17-11-2022
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
10-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
03-11-2022
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
Tổng 5
8
4
10
5
19
6
12
16
8

Thống kê đuôi loto Bình Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-11-2022
4 lần
0 lần
6 lần
3 lần
4 lần
5 lần
6 lần
6 lần
5 lần
0 lần
17-11-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
10-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
03-11-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
Tổng 11
6
9
7
14
9
12
7
12
6

Thống kê tổng loto Bình Thuận từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-11-2022
12 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
17-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
10-11-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
03-11-2022
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
Tổng 14
7
10
9
8
7
10
9
7
12