Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-05-2024
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
25-05-2024
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22-05-2024
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
18-05-2024
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
15-05-2024
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
11-05-2024
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
08-05-2024
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
04-05-2024
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
01-05-2024
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
Tổng 20
11
19
17
14
18
16
16
16
15

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-05-2024
5 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
25-05-2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
22-05-2024
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
18-05-2024
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
15-05-2024
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
11-05-2024
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
08-05-2024
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
04-05-2024
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
01-05-2024
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
Tổng 22
18
17
16
14
15
14
18
17
11

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
25-05-2024
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
18-05-2024
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15-05-2024
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
11-05-2024
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
08-05-2024
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
04-05-2024
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
01-05-2024
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 15
10
23
9
21
17
10
22
18
17
xổ số ba miền