Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2023
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
29-11-2023
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
25-11-2023
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
22-11-2023
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
18-11-2023
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
15-11-2023
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
11-11-2023
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
08-11-2023
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
04-11-2023
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 17
14
17
16
20
14
12
19
12
22

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-12-2023
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
29-11-2023
3 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
25-11-2023
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
22-11-2023
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
18-11-2023
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
15-11-2023
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
11-11-2023
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
08-11-2023
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
04-11-2023
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
Tổng 16
13
17
16
22
21
15
12
15
16

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-12-2023
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
29-11-2023
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
25-11-2023
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
22-11-2023
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
18-11-2023
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
15-11-2023
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
11-11-2023
1 lần
6 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
08-11-2023
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
04-11-2023
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 16
21
12
21
15
13
18
13
17
17