Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Nẵng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-11-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
23-11-2022
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
19-11-2022
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
16-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
05-11-2022
0 lần
0 lần
6 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
02-11-2022
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Tổng 8
15
23
9
15
27
10
16
11
10

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-11-2022
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
23-11-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
19-11-2022
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
12-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
05-11-2022
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
02-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 16
7
16
18
10
15
16
23
13
10

Thống kê tổng loto Đà Nẵng từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
23-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
19-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
16-11-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
12-11-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
09-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
02-11-2022
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
Tổng 10
11
17
18
13
17
12
14
22
10