Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Lắc

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Lắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto Đắc Lắc từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
15-11-2022
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
08-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
01-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
Tổng 9
8
9
4
9
12
5
4
4
8

Thống kê đuôi loto Đắc Lắc từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-11-2022
6 lần
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
15-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
08-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
01-11-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
Tổng 9
4
8
4
5
9
9
10
7
7

Thống kê tổng loto Đắc Lắc từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-11-2022
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
15-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
08-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
01-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
7 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
0 lần
Tổng 8
6
10
3
13
13
6
2
5
6