Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Nông

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Nông

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto Đắc Nông từ 21-03-2024 đến 20-04-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-04-2024
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
13-04-2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
06-04-2024
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
6 lần
30-03-2024
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
5 lần
2 lần
8 lần
2 lần
2 lần
23-03-2024
5 lần
3 lần
6 lần
0 lần
6 lần
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
0 lần
Tổng 15
11
14
4
14
10
10
14
8
13

Thống kê đuôi loto Đắc Nông từ 21-03-2024 đến 20-04-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-04-2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
13-04-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
06-04-2024
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
30-03-2024
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
23-03-2024
0 lần
3 lần
6 lần
3 lần
5 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
Tổng 5
7
18
10
13
7
16
15
10
12

Thống kê tổng loto Đắc Nông từ 21-03-2024 đến 20-04-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-04-2024
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
13-04-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
06-04-2024
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
30-03-2024
1 lần
5 lần
3 lần
7 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
23-03-2024
6 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
0 lần
4 lần
Tổng 13
13
14
16
11
14
9
5
9
9
xổ số ba miền