Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Nông

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Nông

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto Đắc Nông từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-11-2022
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
10 lần
4 lần
6 lần
4 lần
2 lần
0 lần
19-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 11
2
5
8
20
10
10
11
9
3

Thống kê đuôi loto Đắc Nông từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-11-2022
4 lần
6 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
11 lần
19-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
Tổng 7
13
8
5
7
11
5
8
7
18

Thống kê tổng loto Đắc Nông từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-11-2022
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
13 lần
1 lần
2 lần
1 lần
7 lần
19-11-2022
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
05-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
Tổng 7
2
6
8
7
17
6
9
10
17