Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Nông

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Nông

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto Đắc Nông từ 22-06-2024 đến 22-07-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-07-2024
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
13-07-2024
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
10 lần
06-07-2024
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
29-06-2024
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
22-06-2024
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
Tổng 9
10
10
4
14
13
11
8
9
16

Thống kê đuôi loto Đắc Nông từ 22-06-2024 đến 22-07-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-07-2024
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
13-07-2024
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
10 lần
4 lần
06-07-2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
29-06-2024
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
22-06-2024
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Tổng 5
5
13
10
8
12
7
9
21
14

Thống kê tổng loto Đắc Nông từ 22-06-2024 đến 22-07-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-07-2024
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
13-07-2024
0 lần
0 lần
3 lần
10 lần
0 lần
4 lần
0 lần
5 lần
4 lần
6 lần
06-07-2024
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
29-06-2024
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
22-06-2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
Tổng 10
7
11
19
8
10
9
10
9
11
xổ số ba miền