Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Nai

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto Đồng Nai từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-11-2022
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
8 lần
16-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
02-11-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
Tổng 14
4
5
1
14
8
5
5
3
13

Thống kê đuôi loto Đồng Nai từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
09-11-2022
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
02-11-2022
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Tổng 7
9
12
6
6
6
6
9
5
6

Thống kê tổng loto Đồng Nai từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-11-2022
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
16-11-2022
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
09-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
02-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
Tổng 5
5
10
7
10
7
9
8
3
8