Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Tháp

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Tháp

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto Đồng Tháp từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
21-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
14-11-2022
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
07-11-2022
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
31-10-2022
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 12
10
5
4
10
17
10
11
3
8

Thống kê đuôi loto Đồng Tháp từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
21-11-2022
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
14-11-2022
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
07-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
5 lần
31-10-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
Tổng 11
9
11
10
10
4
13
6
5
11

Thống kê tổng loto Đồng Tháp từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
21-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
14-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
0 lần
31-10-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
Tổng 8
12
8
11
13
4
11
8
10
5