Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Tháp

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Tháp

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto Đồng Tháp từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-10-2023
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
25-09-2023
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
18-09-2023
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
11-09-2023
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
04-09-2023
2 lần
6 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
6 lần
4 lần
2 lần
Tổng 10
18
12
9
11
6
12
10
13
7

Thống kê đuôi loto Đồng Tháp từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-10-2023
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
25-09-2023
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
18-09-2023
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
6 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
11-09-2023
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
04-09-2023
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
8 lần
4 lần
0 lần
4 lần
Tổng 6
14
11
14
9
13
18
7
5
11

Thống kê tổng loto Đồng Tháp từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-10-2023
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
25-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
18-09-2023
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
11-09-2023
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
1 lần
04-09-2023
2 lần
8 lần
0 lần
10 lần
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
Tổng 11
13
8
16
10
12
13
5
13
7