Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kiên Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto Kiên Giang từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023
13 lần
3 lần
0 lần
6 lần
0 lần
6 lần
9 lần
6 lần
0 lần
9 lần
19-03-2023
2 lần
0 lần
6 lần
0 lần
6 lần
4 lần
2 lần
6 lần
4 lần
6 lần
12-03-2023
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
6 lần
4 lần
2 lần
6 lần
05-03-2023
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
Tổng 21
8
10
9
13
12
21
18
8
22

Thống kê đuôi loto Kiên Giang từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023
3 lần
8 lần
3 lần
3 lần
8 lần
0 lần
9 lần
9 lần
9 lần
0 lần
19-03-2023
2 lần
6 lần
0 lần
4 lần
6 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
6 lần
12-03-2023
2 lần
8 lần
4 lần
6 lần
8 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
05-03-2023
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
Tổng 8
25
7
14
25
4
19
19
13
8

Thống kê tổng loto Kiên Giang từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023
3 lần
5 lần
0 lần
12 lần
5 lần
0 lần
6 lần
9 lần
6 lần
6 lần
19-03-2023
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
6 lần
2 lần
6 lần
6 lần
12-03-2023
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
8 lần
2 lần
2 lần
2 lần
05-03-2023
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Tổng 15
15
8
20
10
8
22
14
16
14