Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kiên Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto Kiên Giang từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2023
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
24-09-2023
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
17-09-2023
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
10-09-2023
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
03-09-2023
0 lần
1 lần
0 lần
6 lần
6 lần
2 lần
6 lần
2 lần
8 lần
4 lần
Tổng 7
11
6
12
9
12
13
7
17
13

Thống kê đuôi loto Kiên Giang từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2023
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
24-09-2023
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
17-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
10-09-2023
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
03-09-2023
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
2 lần
4 lần
0 lần
7 lần
0 lần
4 lần
Tổng 15
13
10
14
11
7
10
11
7
9

Thống kê tổng loto Kiên Giang từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2023
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
24-09-2023
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
17-09-2023
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
10-09-2023
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
03-09-2023
4 lần
6 lần
2 lần
4 lần
2 lần
12 lần
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
Tổng 13
11
9
12
7
19
6
12
7
11