Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kon Tum

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Kon Tum

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto Kon Tum từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2022
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
20-11-2022
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
13-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
06-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
30-10-2022
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
Tổng 11
10
12
4
10
8
9
11
8
7

Thống kê đuôi loto Kon Tum từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
20-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
13-11-2022
1 lần
7 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
06-11-2022
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
30-10-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
Tổng 7
16
9
7
10
7
10
6
9
9

Thống kê tổng loto Kon Tum từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2022
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
20-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
13-11-2022
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
06-11-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
30-10-2022
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
Tổng 12
10
5
8
12
7
8
9
10
9