Thống kê đầu đuôi lô tô đài Long An

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Long An

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Long An

Thống kê đầu loto Long An từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2023
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
23-09-2023
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
16-09-2023
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
09-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
02-09-2023
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Tổng 9
7
11
8
9
9
11
11
2
13

Thống kê đuôi loto Long An từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2023
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
23-09-2023
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
16-09-2023
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
09-09-2023
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
02-09-2023
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Tổng 13
4
12
6
15
7
8
7
7
11

Thống kê tổng loto Long An từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
23-09-2023
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
16-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
09-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
02-09-2023
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 8
11
5
8
10
11
10
9
12
6