Thống kê đầu đuôi lô tô đài Phú Yên

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Phú Yên

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-06-2024
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
10-06-2024
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
03-06-2024
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
27-05-2024
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
Tổng 9
7
3
3
8
9
10
12
6
5

Thống kê đuôi loto Phú Yên từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-06-2024
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
10-06-2024
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
03-06-2024
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
27-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 8
6
10
6
5
5
7
4
9
12

Thống kê tổng loto Phú Yên từ 22-05-2024 đến 21-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-06-2024
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
10-06-2024
0 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
03-06-2024
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
27-05-2024
0 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
Tổng 2
7
12
5
11
5
6
7
8
9
xổ số ba miền