Thống kê đầu đuôi lô tô đài Phú Yên

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Phú Yên

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
21-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
14-11-2022
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-11-2022
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
31-10-2022
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
Tổng 4
6
13
9
6
9
10
9
17
7

Thống kê đuôi loto Phú Yên từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
21-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
14-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
07-11-2022
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
31-10-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
Tổng 7
13
7
8
10
8
12
8
10
7

Thống kê tổng loto Phú Yên từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21-11-2022
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
14-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
07-11-2022
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
31-10-2022
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
Tổng 13
5
15
13
8
9
4
7
6
10