Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Ngãi

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Ngãi

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Quảng Ngãi

Thống kê đầu loto Quảng Ngãi từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-05-2024
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
18-05-2024
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
11-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
04-05-2024
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
Tổng 8
7
4
4
9
3
9
10
6
12

Thống kê đuôi loto Quảng Ngãi từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-05-2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
18-05-2024
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
11-05-2024
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
04-05-2024
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Tổng 5
4
12
8
7
5
9
6
9
7

Thống kê tổng loto Quảng Ngãi từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-05-2024
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
18-05-2024
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
11-05-2024
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
04-05-2024
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
Tổng 6
14
6
3
7
11
9
3
6
7
xổ số ba miền