Thống kê đầu đuôi lô tô đài Sóc Trăng

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto Sóc Trăng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2023
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
1 lần
22-11-2023
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
15-11-2023
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
08-11-2023
0 lần
2 lần
0 lần
6 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
Tổng 10
11
5
9
6
8
8
5
6
4

Thống kê đuôi loto Sóc Trăng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-11-2023
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
22-11-2023
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
15-11-2023
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
08-11-2023
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
Tổng 11
10
7
6
4
5
4
9
10
6

Thống kê tổng loto Sóc Trăng từ 03-11-2023 đến 03-12-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-11-2023
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
22-11-2023
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
15-11-2023
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
08-11-2023
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
Tổng 8
8
9
4
7
8
5
7
6
10