Thống kê đầu đuôi lô tô đài TP Hồ Chí Minh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê đầu loto TP Hồ Chí Minh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
26-11-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
21-11-2022
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
19-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
14-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
12-11-2022
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-11-2022
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
31-10-2022
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
Tổng 15
13
16
16
14
20
15
13
19
21

Thống kê đuôi loto TP Hồ Chí Minh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
26-11-2022
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
7 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
19-11-2022
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
14-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
12-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
07-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
05-11-2022
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
31-10-2022
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
Tổng 12
17
16
10
11
24
22
18
18
14

Thống kê tổng loto TP Hồ Chí Minh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
26-11-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
21-11-2022
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
19-11-2022
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
14-11-2022
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
07-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
8 lần
2 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
31-10-2022
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
Tổng 21
18
10
14
17
24
11
13
19
15