Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu loto Thừa Thiên Huế từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
26-03-2023
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
0 lần
2 lần
10 lần
20-03-2023
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
19-03-2023
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
13-03-2023
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
12-03-2023
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
06-03-2023
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
13 lần
05-03-2023
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
27-02-2023
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
Tổng 15
16
13
10
16
18
24
15
24
39

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-03-2023
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
26-03-2023
2 lần
2 lần
3 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
7 lần
0 lần
20-03-2023
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
19-03-2023
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
13-03-2023
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
12-03-2023
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
06-03-2023
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
8 lần
9 lần
6 lần
0 lần
1 lần
05-03-2023
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
27-02-2023
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 15
16
20
25
17
24
21
22
22
8

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-03-2023
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
26-03-2023
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
20-03-2023
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
19-03-2023
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
13-03-2023
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
12-03-2023
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
06-03-2023
5 lần
0 lần
0 lần
8 lần
2 lần
8 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
05-03-2023
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
27-02-2023
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
Tổng 17
20
21
29
18
16
22
12
17
18