Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu loto Thừa Thiên Huế từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2023
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
25-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
6 lần
4 lần
4 lần
6 lần
2 lần
24-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
18-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
17-09-2023
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-09-2023
0 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
10-09-2023
4 lần
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
6 lần
6 lần
2 lần
2 lần
04-09-2023
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
8 lần
4 lần
2 lần
03-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Tổng 16
9
25
16
16
24
24
29
25
18

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2023
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
25-09-2023
2 lần
0 lần
6 lần
4 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
24-09-2023
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
18-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
17-09-2023
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
11-09-2023
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
10-09-2023
0 lần
0 lần
4 lần
4 lần
6 lần
2 lần
6 lần
4 lần
6 lần
2 lần
04-09-2023
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
0 lần
8 lần
03-09-2023
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
Tổng 16
13
19
22
19
16
28
21
25
23

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2023
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
25-09-2023
10 lần
2 lần
7 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
24-09-2023
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
18-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
17-09-2023
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
11-09-2023
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
10-09-2023
2 lần
6 lần
0 lần
6 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
8 lần
04-09-2023
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
6 lần
4 lần
2 lần
3 lần
03-09-2023
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
Tổng 25
23
27
25
17
16
17
16
13
23