Thống kê đầu đuôi lô tô đài Trà Vinh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto Trà Vinh từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-09-2023
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
22-09-2023
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
15-09-2023
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
08-09-2023
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 6
8
9
3
9
5
6
11
7
8

Thống kê đuôi loto Trà Vinh từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-09-2023
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
22-09-2023
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
15-09-2023
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
08-09-2023
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
Tổng 5
4
8
2
10
7
9
9
11
7

Thống kê tổng loto Trà Vinh từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-09-2023
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
22-09-2023
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
15-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
08-09-2023
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
Tổng 8
7
6
4
16
8
8
4
4
7