Thống kê đầu đuôi lô tô đài Trà Vinh

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto Trà Vinh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-11-2022
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
18-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
11-11-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
04-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 10
2
6
9
6
9
10
8
7
5

Thống kê đuôi loto Trà Vinh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-11-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
18-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
11-11-2022
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
04-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
Tổng 6
11
3
9
11
6
5
6
7
8

Thống kê tổng loto Trà Vinh từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-11-2022
7 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
18-11-2022
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
04-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Tổng 10
14
3
5
3
9
7
4
10
7