Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vũng Tàu

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Vũng Tàu

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto Vũng Tàu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-05-2024
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
6 lần
9 lần
21-05-2024
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
14-05-2024
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
07-05-2024
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Tổng 11
8
5
8
8
8
9
8
8
14

Thống kê đuôi loto Vũng Tàu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-05-2024
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
4 lần
7 lần
1 lần
7 lần
21-05-2024
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
3 lần
14-05-2024
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
07-05-2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
Tổng 12
4
6
8
5
9
7
19
5
12

Thống kê tổng loto Vũng Tàu từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-05-2024
3 lần
0 lần
3 lần
6 lần
7 lần
6 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
21-05-2024
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
14-05-2024
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
07-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
Tổng 8
4
7
12
9
8
9
13
6
11
xổ số ba miền