Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc - Thống kê đầu đít XSMB

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-05-2024
1 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
29-05-2024
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
28-05-2024
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
27-05-2024
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
26-05-2024
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
3 lần
3 lần
25-05-2024
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
24-05-2024
4 lần
6 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
1 lần
23-05-2024
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
22-05-2024
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
21-05-2024
6 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
20-05-2024
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
19-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
6 lần
18-05-2024
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
17-05-2024
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
16-05-2024
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
15-05-2024
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
14-05-2024
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
13-05-2024
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
1 lần
3 lần
12-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
11-05-2024
5 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
2 lần
10-05-2024
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
09-05-2024
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
08-05-2024
2 lần
3 lần
6 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
07-05-2024
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
06-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
05-05-2024
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
04-05-2024
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
3 lần
03-05-2024
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
6 lần
3 lần
02-05-2024
1 lần
1 lần
6 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
01-05-2024
2 lần
1 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
Tổng 69
74
80
80
76
75
108
81
77
90

Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-05-2024
1 lần
3 lần
8 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
29-05-2024
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
28-05-2024
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
27-05-2024
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
26-05-2024
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
25-05-2024
2 lần
0 lần
6 lần
6 lần
1 lần
6 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
24-05-2024
7 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
23-05-2024
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
22-05-2024
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
21-05-2024
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
20-05-2024
4 lần
3 lần
6 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
19-05-2024
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
5 lần
3 lần
18-05-2024
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
17-05-2024
7 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
16-05-2024
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
15-05-2024
5 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
14-05-2024
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
6 lần
1 lần
13-05-2024
6 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
12-05-2024
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
11-05-2024
5 lần
2 lần
6 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
10-05-2024
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
09-05-2024
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
08-05-2024
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
07-05-2024
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
06-05-2024
1 lần
6 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
05-05-2024
2 lần
0 lần
4 lần
6 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
04-05-2024
5 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
03-05-2024
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
02-05-2024
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
01-05-2024
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
Tổng 103
69
118
68
58
93
68
71
80
82

Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 01-05-2024 đến 31-05-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-05-2024
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
5 lần
0 lần
29-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
0 lần
4 lần
28-05-2024
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
27-05-2024
3 lần
1 lần
5 lần
6 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
26-05-2024
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
6 lần
4 lần
1 lần
25-05-2024
2 lần
6 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
24-05-2024
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
23-05-2024
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
22-05-2024
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
8 lần
2 lần
21-05-2024
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
20-05-2024
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
7 lần
2 lần
4 lần
19-05-2024
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
6 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
18-05-2024
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
17-05-2024
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
6 lần
6 lần
16-05-2024
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
15-05-2024
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
7 lần
3 lần
4 lần
14-05-2024
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
5 lần
13-05-2024
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
5 lần
12-05-2024
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
11-05-2024
6 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
10-05-2024
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
3 lần
2 lần
09-05-2024
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
08-05-2024
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
07-05-2024
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
06-05-2024
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
05-05-2024
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
6 lần
04-05-2024
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
03-05-2024
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
02-05-2024
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
6 lần
01-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
7 lần
1 lần
3 lần
Tổng 75
72
72
95
84
83
59
105
83
82
xổ số ba miền