Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc - Thống kê đầu đít XSMB

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 06-11-2022 đến 06-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-12-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-12-2022
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
03-12-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
02-12-2022
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
01-12-2022
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
30-11-2022
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
29-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
3 lần
1 lần
28-11-2022
5 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
27-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
26-11-2022
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
25-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
24-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
23-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
22-11-2022
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
21-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
20-11-2022
5 lần
1 lần
5 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
7 lần
0 lần
0 lần
19-11-2022
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
18-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
17-11-2022
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
16-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
0 lần
4 lần
6 lần
1 lần
15-11-2022
6 lần
6 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
14-11-2022
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-11-2022
5 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
11-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
10-11-2022
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
4 lần
09-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
08-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
6 lần
6 lần
07-11-2022
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
06-11-2022
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
Tổng 84
67
82
83
70
90
82
93
78
81

Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 06-11-2022 đến 06-12-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-12-2022
5 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
04-12-2022
3 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
1 lần
03-12-2022
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
02-12-2022
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
01-12-2022
4 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
30-11-2022
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
29-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
28-11-2022
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
6 lần
2 lần
1 lần
27-11-2022
2 lần
4 lần
7 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
26-11-2022
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
4 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
25-11-2022
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
24-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
1 lần
23-11-2022
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
22-11-2022
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
21-11-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
20-11-2022
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
19-11-2022
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
18-11-2022
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
17-11-2022
5 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
16-11-2022
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
15-11-2022
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
6 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
14-11-2022
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
13-11-2022
3 lần
7 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
12-11-2022
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
11-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
10-11-2022
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
09-11-2022
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
08-11-2022
3 lần
7 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
07-11-2022
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
06-11-2022
3 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Tổng 98
105
87
83
78
72
92
67
65
63

Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 06-11-2022 đến 06-12-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-12-2022
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
04-12-2022
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
03-12-2022
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
7 lần
02-12-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
01-12-2022
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
30-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
29-11-2022
8 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
28-11-2022
7 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
27-11-2022
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
26-11-2022
5 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
25-11-2022
6 lần
5 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
24-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
23-11-2022
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
22-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
8 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
21-11-2022
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
0 lần
20-11-2022
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
19-11-2022
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
18-11-2022
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
17-11-2022
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
15-11-2022
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
14-11-2022
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
13-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
11-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
10-11-2022
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
7 lần
0 lần
2 lần
09-11-2022
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
08-11-2022
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
07-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
6 lần
3 lần
06-11-2022
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
Tổng 99
71
75
92
67
88
83
87
80
68