XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 30/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 479372 2 tỷ
Phụ ĐB 372479 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
517809163624
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
161880695
616381585
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
703500777705
045576749246
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 28/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 343229 2 tỷ
Phụ ĐB 229343 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
258218479835
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
426018238
899964521
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
220318632953
416541388204
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 25/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 371239 2 tỷ
Phụ ĐB 239371 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
270633859723
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
070392525
784621024
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
437934699041
464657518090
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 23/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 728387 2 tỷ
Phụ ĐB 387728 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
343403791356
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
176856098
351245399
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
446014839935
631353970238
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 21/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 159024 2 tỷ
Phụ ĐB 024159 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
533200464637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
816943113
777600624
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
116977700963
731367216434
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 18/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 837331 2 tỷ
Phụ ĐB 331837 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
138416422735
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
382896979
359593845
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
012045372082
894860075736
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 16/05/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 307696 2 tỷ
Phụ ĐB 696307 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
140536036320
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
029297014
587690635
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723480947226
973891743588
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

KQXS Max 3D Pro được Vietlott tiến hành quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 

Cách chơi Max3D Pro Vietlott:

- Chọn 2 bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. 

Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Prro cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản:

Gồm 8 hạng giải với 20 lần quay số mở thưởng mỗi kỳ, giá mỗi vé XS Vietlott dự thưởng trị giá 10.000 vnđ, cụ thể như sau:

- Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 2 lần chọn ra 2 bộ ba số, trúng được 2 tỷ đồng/ 1 vé.

- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 4 lần chọn ra 4 bộ ba số, trúng 2/4 bộ số được 30 triệu đồng/ vé.

- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 6 lần chọn ra 6 bộ ba số, trúng 2/6 bộ số được 10 triệu đồng/ vé.

- Giải Ba: Quay số mở thưởng 8 lần chọn ra 8 bộ ba số, trúng 2/8 bộ được 4 triệu đồng/ vé.

- Giải Tư: Trúng 2 bộ số bất kỳ được 1 triệu đồng/ 1 vé.

- Giải Năm: Trúng 1 bộ số của giải đặc biệt được 100.000 vnđ/ vé.

- Giải Sáu: Trúng 1 bộ số của giải nhất, nhì, ba thì được 40.000 vnđ/ vé.

- Giải phụ đặc biệt: trùng 2 bộ số giải đặc biệt nhưng ngược vị trí các con số thì được 400 triệu/ vé.

- Mua nhiều vé giống nhau nếu trúng số thì số tiền sẽ được nhân lên bằng với số lượng vé mua.

- Vé có hai bộ số trúng nhiều giải thưởng XS khác nhau thì tiền thưởng được tính bằng tổng giá trị các giải.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Max 3D Pro Vietlott cho nhiều bộ số

Chơi bao bộ 3 số 3D Pro:

- Chọn 3 số trong các số từ 0 đến 9 rồi hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số theo các số được chọn để tạo thành các bộ ba số đầu dự thưởng.

Cơ cấu chơi bao bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Bao lô nhiều bộ 3 số Max3D pro

- Chọn từ 3 đến 20 bộ ba số theo tập hợp các số từ 0 đến 9, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số dự thưởng.

Cơ cấu chơi các dạng bao lô bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Mỗi vé dự thưởng trị giá 10.000 vnđ và sẽ nhân lên số tiền cần trả nếu như vé có nhiều bộ kết hợp 2 số ba số.

Xem thêm thông tin kết quả của các sản phẩm khác từ Vietlott tại:

- XS Mega 6/45

- XS Power 6/55

- XS Max 3D

xổ số ba miền