XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 30/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 547183 2 tỷ
Phụ ĐB 183547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
160781005243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
190573151
063498634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
817142727096
058186038925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 28/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 912737 2 tỷ
Phụ ĐB 737912 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
871811641618
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
987350747
083825846
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
222263567804
309798566183
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 26/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 349334 2 tỷ
Phụ ĐB 334349 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654636956281
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
204663345
424467976
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
162596330304
106344814473
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 23/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 276623 2 tỷ
Phụ ĐB 623276 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
419598365551
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
310701329
986570351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
569006646084
373132356385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 21/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 216145 2 tỷ
Phụ ĐB 145216 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
881992026968
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
863418758
008754901
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
523346903201
704543805091
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 19/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 408535 2 tỷ
Phụ ĐB 535408 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
770675831097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
802965890
776239585
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
759497769282
741907827334
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 16/09/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 955646 2 tỷ
Phụ ĐB 646955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
720422088216
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089102884
868885812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
086597407480
733662500442
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

KQXS Max 3D Pro được Vietlott tiến hành quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 

Cách chơi Max3D Pro Vietlott:

- Chọn 2 bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. 

Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Prro cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản:

Gồm 8 hạng giải với 20 lần quay số mở thưởng mỗi kỳ, giá mỗi vé XS Vietlott dự thưởng trị giá 10.000 vnđ, cụ thể như sau:

- Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 2 lần chọn ra 2 bộ ba số, trúng được 2 tỷ đồng/ 1 vé.

- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 4 lần chọn ra 4 bộ ba số, trúng 2/4 bộ số được 30 triệu đồng/ vé.

- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 6 lần chọn ra 6 bộ ba số, trúng 2/6 bộ số được 10 triệu đồng/ vé.

- Giải Ba: Quay số mở thưởng 8 lần chọn ra 8 bộ ba số, trúng 2/8 bộ được 4 triệu đồng/ vé.

- Giải Tư: Trúng 2 bộ số bất kỳ được 1 triệu đồng/ 1 vé.

- Giải Năm: Trúng 1 bộ số của giải đặc biệt được 100.000 vnđ/ vé.

- Giải Sáu: Trúng 1 bộ số của giải nhất, nhì, ba thì được 40.000 vnđ/ vé.

- Giải phụ đặc biệt: trùng 2 bộ số giải đặc biệt nhưng ngược vị trí các con số thì được 400 triệu/ vé.

- Mua nhiều vé giống nhau nếu trúng số thì số tiền sẽ được nhân lên bằng với số lượng vé mua.

- Vé có hai bộ số trúng nhiều giải thưởng XS khác nhau thì tiền thưởng được tính bằng tổng giá trị các giải.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Max 3D Pro Vietlott cho nhiều bộ số

Chơi bao bộ 3 số 3D Pro:

- Chọn 3 số trong các số từ 0 đến 9 rồi hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số theo các số được chọn để tạo thành các bộ ba số đầu dự thưởng.

Cơ cấu chơi bao bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Bao lô nhiều bộ 3 số Max3D pro

- Chọn từ 3 đến 20 bộ ba số theo tập hợp các số từ 0 đến 9, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số dự thưởng.

Cơ cấu chơi các dạng bao lô bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Mỗi vé dự thưởng trị giá 10.000 vnđ và sẽ nhân lên số tiền cần trả nếu như vé có nhiều bộ kết hợp 2 số ba số.

Xem thêm thông tin kết quả của các sản phẩm khác từ Vietlott tại:

- XS Mega 6/45

- XS Power 6/55

- XS Max 3D