Thống kê Vietlott 655 - Bảng tổng hợp kết quả Vietlott 6/55

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power 655 hằng ngày, hàng tháng, hàng năm

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
10
5.49% 5 lần
28
5.49% 5 lần
09
4.4% 4 lần
48
4.4% 4 lần
03
3.3% 3 lần
04
3.3% 3 lần
07
3.3% 3 lần
37
3.3% 3 lần
51
3.3% 3 lần
52
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
02
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
17
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
05
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
08
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
43
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
11
0% 0 lần
27
0% 0 lần
30
0% 0 lần
31
0% 0 lần
32
0% 0 lần
36
0% 0 lần
45
0% 0 lần
46
0% 0 lần

Thống kê 6/55 là mục tổng hợp thông tin của các bộ số từ 01 tới 55 xuất hiện trong kết quả xổ số tự chọn Power mở thưởng gần đây nhất.

Bảng thống kê xổ số Vietlott 655 cung cấp các thông tin chi tiết: 

- Thống kê KQ XS Power 6/55 theo xuất hiện theo thứ 3, thứ 5, 7 gần đây nhất.

- Thông tin được sắp xếp theo thứ tự số về nhiều nhất trở xuống của 55 số.

- Trong bảng tổng hợp ghi rõ số lần về của các số từ 01 tới 55 theo biên độ thời gian, tỷ lệ % ra của số đó là bao nhiêu.

Thông qua việc thống kê tần suất xổ số Vietlott 655, người chơi có được lựa chọn tốt hơn cho mình.

Xem thêm: Thống kê Mega 6/45, Thống kê Vietlott