Lô gan BDINH - Lô gan Bình Định lâu xuất hiện, cặp số lâu ra Bình Định

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Định

Thống kê lô gan xổ số Bình Định

Lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 18-08-2022 31 31
47 29-09-2022 25 29
40 24-11-2022 17 26
57 01-12-2022 16 27
27 01-12-2022 16 27
78 01-12-2022 16 25
91 08-12-2022 15 31
62 15-12-2022 14 22
75 22-12-2022 13 30
64 22-12-2022 13 38
49 29-12-2022 12 19
01 29-12-2022 12 24
99 05-01-2023 11 31
95 05-01-2023 11 33
35 05-01-2023 11 49
31 05-01-2023 11 23
30 05-01-2023 11 31
09 12-01-2023 10 29
76 12-01-2023 10 33
87 12-01-2023 10 30
16 12-01-2023 10 30

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 24 ngày
02 28 ngày
03 22 ngày
04 24 ngày
05 34 ngày
06 24 ngày
07 27 ngày
08 29 ngày
09 29 ngày
10 35 ngày
11 55 ngày
12 23 ngày
13 30 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 30 ngày
17 53 ngày
18 20 ngày
19 26 ngày
20 27 ngày
21 29 ngày
22 41 ngày
23 34 ngày
24 28 ngày
25 24 ngày
26 33 ngày
27 27 ngày
28 36 ngày
29 20 ngày
30 31 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 24 ngày
34 31 ngày
35 49 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 29 ngày
40 26 ngày
41 23 ngày
42 36 ngày
43 32 ngày
44 19 ngày
45 29 ngày
46 33 ngày
47 29 ngày
48 51 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 50 ngày
51 33 ngày
52 48 ngày
53 44 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 31 ngày
57 27 ngày
58 23 ngày
59 26 ngày
60 24 ngày
61 29 ngày
62 22 ngày
63 27 ngày
64 38 ngày
65 30 ngày
66 29 ngày
67 23 ngày
68 26 ngày
69 26 ngày
70 25 ngày
71 30 ngày
72 30 ngày
73 40 ngày
74 27 ngày
75 30 ngày
76 33 ngày
77 24 ngày
78 25 ngày
79 23 ngày
80 24 ngày
81 28 ngày
82 33 ngày
83 38 ngày
84 39 ngày
85 31 ngày
86 31 ngày
87 30 ngày
88 25 ngày
89 33 ngày
90 34 ngày
91 31 ngày
92 25 ngày
93 53 ngày
94 34 ngày
95 33 ngày
96 34 ngày
97 46 ngày
98 21 ngày
99 31 ngày

Cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57 - 75 22-12-2022 13 25
78 - 87 12-01-2023 10 12
16 - 61 02-02-2023 7 18
14 - 41 16-02-2023 5 19
47 - 74 16-02-2023 5 23
49 - 94 16-02-2023 5 15
29 - 92 23-02-2023 4 14
26 - 62 23-02-2023 4 11
13 - 31 23-02-2023 4 11
28 - 82 23-02-2023 4 33

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 22-05-2014 457
40 17-09-2015 388
92 01-12-2016 325
64 16-02-2017 314
18 10-08-2017 289
68 21-09-2017 283
46 14-12-2017 271
13 26-04-2018 252
22 24-05-2018 248
94 14-06-2018 245

Đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-09-29 25
5 2022-11-24 17
3 2022-12-29 12
9 2023-01-05 11
7 2023-01-19 9
1 2023-01-26 8
4 2023-02-16 5
8 2023-03-09 2
2 2023-03-16 1
0 2023-03-23 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-10-06 24
2 2022-11-24 17
4 2022-12-29 12
7 2023-01-26 8
9 2023-02-02 7
5 2023-02-23 4
8 2023-03-02 3
1 2023-03-09 2
3 2023-03-16 1
0 2023-03-23 0

Thống kê Lô gan Bình Định là tổng hợp các cặp số đài Bình Định lâu ngày chưa về tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Bình Định
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán MT 
  4. Xổ số Bình ĐỊnh