Lô gan BP - Lô gan Bình Phước lâu về, cặp số đài Bình Phước lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Phước

Thống kê lô gan xổ số đài Bình Phước

Lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 04-03-2023 30 30
24 06-05-2023 21 25
65 06-05-2023 21 27
70 20-05-2023 19 27
84 20-05-2023 19 32
46 27-05-2023 18 32
85 10-06-2023 16 38
07 10-06-2023 16 31
35 24-06-2023 14 23
67 01-07-2023 13 41
92 08-07-2023 12 26
18 08-07-2023 12 28
52 15-07-2023 11 40
47 15-07-2023 11 40
98 15-07-2023 11 31
78 15-07-2023 11 42
38 22-07-2023 10 27

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 36 ngày
01 26 ngày
02 23 ngày
03 34 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 25 ngày
07 31 ngày
08 26 ngày
09 16 ngày
10 45 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 21 ngày
14 29 ngày
15 23 ngày
16 28 ngày
17 30 ngày
18 28 ngày
19 23 ngày
20 25 ngày
21 30 ngày
22 32 ngày
23 46 ngày
24 25 ngày
25 27 ngày
26 42 ngày
27 25 ngày
28 30 ngày
29 36 ngày
30 23 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 32 ngày
34 23 ngày
35 23 ngày
36 37 ngày
37 40 ngày
38 27 ngày
39 24 ngày
40 31 ngày
41 49 ngày
42 43 ngày
43 29 ngày
44 28 ngày
45 33 ngày
46 32 ngày
47 40 ngày
48 26 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 24 ngày
52 40 ngày
53 32 ngày
54 25 ngày
55 25 ngày
56 25 ngày
57 29 ngày
58 33 ngày
59 30 ngày
60 25 ngày
61 26 ngày
62 27 ngày
63 34 ngày
64 32 ngày
65 27 ngày
66 44 ngày
67 41 ngày
68 28 ngày
69 27 ngày
70 27 ngày
71 29 ngày
72 22 ngày
73 32 ngày
74 39 ngày
75 46 ngày
76 23 ngày
77 28 ngày
78 42 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 28 ngày
82 31 ngày
83 25 ngày
84 32 ngày
85 38 ngày
86 26 ngày
87 25 ngày
88 50 ngày
89 27 ngày
90 37 ngày
91 27 ngày
92 26 ngày
93 24 ngày
94 28 ngày
95 27 ngày
96 35 ngày
97 46 ngày
98 31 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 10-06-2023 16 16
24 - 42 05-08-2023 8 17
58 - 85 19-08-2023 6 17
16 - 61 19-08-2023 6 15
12 - 21 19-08-2023 6 20
79 - 97 26-08-2023 5 19
02 - 20 26-08-2023 5 16
46 - 64 26-08-2023 5 15
27 - 72 26-08-2023 5 14
29 - 92 02-09-2023 4 12

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
45 02-12-2017 285
77 03-02-2018 276
65 04-08-2018 250
89 13-10-2018 240
33 11-05-2019 210
87 17-08-2019 196
69 24-08-2019 195
74 07-09-2019 193
40 14-09-2019 192
32 19-10-2019 187

Đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-04-08 25
8 2023-06-24 14
1 2023-07-08 12
2 2023-07-29 9
3 2023-08-05 8
0 2023-08-12 7
4 2023-08-19 6
6 2023-09-16 2
7 2023-09-23 1
9 2023-09-30 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-03-25 27
5 2023-06-03 17
2 2023-06-17 15
9 2023-07-29 9
7 2023-08-05 8
1 2023-08-19 6
0 2023-09-09 3
8 2023-09-16 2
3 2023-09-23 1
4 2023-09-30 0

Thống kê lô gan Bình Phước là tổng hợp các cặp số đài Bình Phước lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Bình Phước
  2. Lô gan miền Nam
  3. Kết quả xổ số Bình Phước
  4. Dự đoán xổ số miền Nam