Lô gan BTH - Lô gan Bình Thuận lâu về, cặp số đài Bình Thuận lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Thuận

Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận

Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
61 12-05-2022 29 29
06 23-06-2022 23 24
50 21-07-2022 19 23
01 11-08-2022 16 32
97 11-08-2022 16 39
73 11-08-2022 16 34
23 11-08-2022 16 23
22 11-08-2022 16 19
91 18-08-2022 15 44
62 18-08-2022 15 17
95 25-08-2022 14 31
41 08-09-2022 12 29
27 15-09-2022 11 23
08 22-09-2022 10 29
99 22-09-2022 10 23
13 22-09-2022 10 21

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 32 ngày
02 30 ngày
03 23 ngày
04 29 ngày
05 29 ngày
06 24 ngày
07 24 ngày
08 29 ngày
09 19 ngày
10 25 ngày
11 24 ngày
12 38 ngày
13 21 ngày
14 31 ngày
15 31 ngày
16 22 ngày
17 39 ngày
18 37 ngày
19 33 ngày
20 23 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 23 ngày
24 28 ngày
25 21 ngày
26 29 ngày
27 23 ngày
28 30 ngày
29 31 ngày
30 33 ngày
31 30 ngày
32 25 ngày
33 19 ngày
34 26 ngày
35 19 ngày
36 46 ngày
37 25 ngày
38 28 ngày
39 26 ngày
40 29 ngày
41 29 ngày
42 19 ngày
43 31 ngày
44 31 ngày
45 23 ngày
46 24 ngày
47 36 ngày
48 24 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 29 ngày
52 26 ngày
53 28 ngày
54 46 ngày
55 38 ngày
56 33 ngày
57 27 ngày
58 32 ngày
59 34 ngày
60 23 ngày
61 29 ngày
62 17 ngày
63 31 ngày
64 22 ngày
65 25 ngày
66 34 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 24 ngày
70 31 ngày
71 35 ngày
72 26 ngày
73 34 ngày
74 43 ngày
75 27 ngày
76 25 ngày
77 23 ngày
78 35 ngày
79 28 ngày
80 43 ngày
81 21 ngày
82 28 ngày
83 45 ngày
84 27 ngày
85 19 ngày
86 25 ngày
87 27 ngày
88 43 ngày
89 21 ngày
90 22 ngày
91 44 ngày
92 20 ngày
93 39 ngày
94 36 ngày
95 31 ngày
96 25 ngày
97 39 ngày
98 32 ngày
99 23 ngày

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 - 62 13-10-2022 7 14
23 - 32 20-10-2022 6 16
03 - 30 27-10-2022 5 19
56 - 65 27-10-2022 5 16
16 - 61 27-10-2022 5 14
13 - 31 03-11-2022 4 16
36 - 63 03-11-2022 4 13
79 - 97 03-11-2022 4 14
08 - 80 03-11-2022 4 26

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
45 13-03-2014 436
76 05-02-2015 389
77 30-07-2015 364
09 24-09-2015 356
83 14-01-2016 340
54 09-06-2016 319
58 16-06-2016 318
47 25-08-2016 308
61 01-09-2016 307
01 20-10-2016 300

Đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-02-17 41
4 2022-09-22 10
1 2022-09-29 9
3 2022-10-06 8
0 2022-10-13 7
9 2022-11-03 4
5 2022-11-17 2
8 2022-11-24 1
2 2022-11-24 1
6 2022-12-01 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-07-14 20
6 2022-07-28 18
5 2022-09-01 13
1 2022-10-20 6
2 2022-10-27 5
0 2022-11-03 4
4 2022-11-10 3
9 2022-11-17 2
8 2022-11-24 1
8 2022-11-24 1

Lô gan BTH - Thống kê lô gan Bình Thuận là tổng hợp các cặp số đài Bình Thuận lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số miền Nam
  2. Dự đoán xổ số Bình Thuận
  3. Lô gan miền Nam
  4. XS Bình Thuận