Lô gan CT - Lô gan Cần Thơ lâu về, cặp số đài Cần Thơ lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Cần Thơ

Thống kê Lô gan xổ số Cần Thơ

Lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 12-10-2022 24 28
55 26-10-2022 22 41
03 02-11-2022 21 27
44 30-11-2022 17 41
29 07-12-2022 16 37
89 14-12-2022 15 28
39 21-12-2022 14 41
85 28-12-2022 13 21
32 04-01-2023 12 28
04 11-01-2023 11 33
51 11-01-2023 11 24
15 11-01-2023 11 51
58 11-01-2023 11 29
73 18-01-2023 10 18
93 18-01-2023 10 36
09 18-01-2023 10 23
08 18-01-2023 10 25
07 18-01-2023 10 24
05 18-01-2023 10 32

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 27 ngày
04 33 ngày
05 32 ngày
06 28 ngày
07 24 ngày
08 25 ngày
09 23 ngày
10 32 ngày
11 28 ngày
12 34 ngày
13 29 ngày
14 29 ngày
15 51 ngày
16 36 ngày
17 23 ngày
18 43 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 28 ngày
22 25 ngày
23 35 ngày
24 35 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 42 ngày
28 32 ngày
29 37 ngày
30 26 ngày
31 22 ngày
32 28 ngày
33 29 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 35 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 41 ngày
40 27 ngày
41 28 ngày
42 24 ngày
43 26 ngày
44 41 ngày
45 19 ngày
46 25 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 24 ngày
52 31 ngày
53 29 ngày
54 41 ngày
55 41 ngày
56 24 ngày
57 32 ngày
58 29 ngày
59 35 ngày
60 21 ngày
61 23 ngày
62 23 ngày
63 22 ngày
64 27 ngày
65 26 ngày
66 27 ngày
67 39 ngày
68 25 ngày
69 30 ngày
70 26 ngày
71 67 ngày
72 61 ngày
73 18 ngày
74 20 ngày
75 19 ngày
76 34 ngày
77 36 ngày
78 19 ngày
79 46 ngày
80 46 ngày
81 36 ngày
82 43 ngày
83 21 ngày
84 24 ngày
85 21 ngày
86 36 ngày
87 22 ngày
88 21 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 21 ngày
92 29 ngày
93 36 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 25 ngày
97 27 ngày
98 27 ngày
99 33 ngày

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 11-01-2023 11 14
15 - 51 11-01-2023 11 16
39 - 93 18-01-2023 10 16
07 - 70 25-01-2023 9 15
09 - 90 01-02-2023 8 19
27 - 72 08-02-2023 7 15
26 - 62 08-02-2023 7 17
04 - 40 15-02-2023 6 16
03 - 30 22-02-2023 5 16

Hai số cuối giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
23 08-07-2009 696
38 14-01-2015 408
93 29-04-2015 393
22 16-12-2015 360
29 29-06-2016 332
69 28-09-2016 319
21 01-02-2017 301
26 08-03-2017 296
53 05-07-2017 279
24 27-09-2017 267

Đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-07-27 35
2 2022-08-31 30
5 2022-10-19 23
0 2022-12-28 13
3 2023-01-04 12
7 2023-02-08 7
4 2023-02-22 5
1 2023-03-01 4
6 2023-03-22 1
9 2023-03-29 0

Đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-10-12 24
7 2022-11-23 18
0 2022-11-30 17
3 2023-01-25 9
6 2023-02-08 7
4 2023-03-01 4
2 2023-03-08 3
1 2023-03-15 2
5 2023-03-22 1
9 2023-03-29 0

Thống kê lô gan Cần Thơ là tổng hợp các cặp số đài Cần Thơ lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Soi cầu MN
  2. Dự đoán xổ số Cần Thơ
  3. Lô gan Miền Nam
  4. Kết quả xổ số Cần Thơ