Lô gan DNG - Lô gan Đà Nẵng lâu về, cặp số đài Đà Nẵng lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô gan XS Đà Nẵng lâu chưa ra

Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 31-08-2022 26 26
00 03-09-2022 25 28
80 10-09-2022 23 33
98 14-09-2022 22 47
83 21-09-2022 20 31
40 24-09-2022 19 28
61 28-09-2022 18 29
09 01-10-2022 17 28
37 01-10-2022 17 43
81 05-10-2022 16 36
05 05-10-2022 16 37
89 05-10-2022 16 32
73 08-10-2022 15 44
33 08-10-2022 15 33
91 12-10-2022 14 31
11 15-10-2022 13 27
18 15-10-2022 13 26
31 15-10-2022 13 31
29 15-10-2022 13 31
01 15-10-2022 13 26
03 19-10-2022 12 23
76 22-10-2022 11 39
44 22-10-2022 11 31
85 22-10-2022 11 31
62 22-10-2022 11 32
32 26-10-2022 10 33

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
03 23 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 44 ngày
07 21 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 32 ngày
11 27 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 28 ngày
15 26 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 26 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 31 ngày
22 32 ngày
23 28 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 33 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 31 ngày
45 30 ngày
46 41 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 28 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 36 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 30 ngày
65 27 ngày
66 40 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 29 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 36 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
91 31 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 - 98 05-10-2022 16 21
37 - 73 08-10-2022 15 15
18 - 81 15-10-2022 13 14
29 - 92 29-10-2022 9 22
45 - 54 02-11-2022 8 12
24 - 42 05-11-2022 7 25
38 - 83 09-11-2022 6 15
39 - 93 12-11-2022 5 19
16 - 61 12-11-2022 5 15

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
81 06-01-2018 498
92 23-06-2018 450
74 14-07-2018 444
77 08-09-2018 428
99 17-11-2018 408
41 24-11-2018 406
58 06-04-2019 368
72 21-08-2019 329
12 05-10-2019 316
49 20-11-2019 303

Đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2022-07-20 38
3 2022-10-08 15
7 2022-10-19 12
4 2022-11-02 8
8 2022-11-05 7
1 2022-11-12 5
0 2022-11-16 4
2 2022-11-19 3
6 2022-11-26 1
5 2022-11-30 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-08-13 31
2 2022-09-07 24
0 2022-10-19 12
9 2022-10-22 11
1 2022-10-26 10
4 2022-11-05 7
6 2022-11-12 5
8 2022-11-16 4
3 2022-11-19 3
5 2022-11-30 0

Thống kê Lô gan Đà Nẵng là tổng hợp các cặp số đài Đà Nẵng lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đà Nẵng
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung 
  4. Xổ số Đà Nẵng