Thống kê lô gan Đắk Nông lâu ra, xổ số Đắc Nông lâu về

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đắc Nông

Thống kê lô gan xổ số Đắk Nông

Lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 02-04-2022 34 47
26 23-04-2022 31 31
65 18-06-2022 23 26
20 25-06-2022 22 31
86 16-07-2022 19 19
95 20-08-2022 14 25
94 20-08-2022 14 32
90 27-08-2022 13 27
00 03-09-2022 12 32
33 10-09-2022 11 21
56 10-09-2022 11 22
37 10-09-2022 11 21
96 10-09-2022 11 34
68 17-09-2022 10 43

Gan cực đại Đắc Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 26 ngày
02 33 ngày
03 37 ngày
04 27 ngày
05 23 ngày
06 25 ngày
07 29 ngày
08 23 ngày
09 27 ngày
10 28 ngày
11 21 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 23 ngày
15 30 ngày
16 30 ngày
17 41 ngày
18 21 ngày
19 38 ngày
20 31 ngày
21 23 ngày
22 21 ngày
23 41 ngày
24 25 ngày
25 22 ngày
26 31 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 47 ngày
30 26 ngày
31 25 ngày
32 33 ngày
33 21 ngày
34 32 ngày
35 30 ngày
36 24 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 18 ngày
40 47 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 38 ngày
44 26 ngày
45 22 ngày
46 41 ngày
47 21 ngày
48 34 ngày
49 48 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 26 ngày
54 33 ngày
55 22 ngày
56 22 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 33 ngày
60 23 ngày
61 24 ngày
62 28 ngày
63 30 ngày
64 24 ngày
65 26 ngày
66 23 ngày
67 44 ngày
68 43 ngày
69 31 ngày
70 31 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 32 ngày
74 24 ngày
75 44 ngày
76 47 ngày
77 25 ngày
78 31 ngày
79 24 ngày
80 32 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 32 ngày
84 29 ngày
85 21 ngày
86 19 ngày
87 20 ngày
88 30 ngày
89 20 ngày
90 27 ngày
91 23 ngày
92 22 ngày
93 25 ngày
94 32 ngày
95 25 ngày
96 34 ngày
97 28 ngày
98 35 ngày
99 19 ngày

Cặp lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 10-09-2022 11 17
68 - 86 17-09-2022 10 17
29 - 92 24-09-2022 9 15
16 - 61 01-10-2022 8 17
06 - 60 29-10-2022 4 12
13 - 31 29-10-2022 4 25
38 - 83 29-10-2022 4 14
23 - 32 29-10-2022 4 33
24 - 42 05-11-2022 3 17
26 - 62 05-11-2022 3 18

Hai số cuối giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 20-10-2012 521
10 21-05-2016 335
17 19-11-2016 309
23 18-02-2017 296
91 27-05-2017 282
50 22-07-2017 274
12 21-10-2017 261
72 17-03-2018 240
35 28-04-2018 234
22 05-05-2018 233

Đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2022-05-14 28
6 2022-09-10 11
0 2022-09-17 10
7 2022-10-01 8
9 2022-10-15 6
1 2022-10-22 5
8 2022-10-29 4
5 2022-11-12 2
3 2022-11-19 1
4 2022-11-26 0

Đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-07-16 19
3 2022-07-23 18
4 2022-08-20 14
5 2022-10-08 7
7 2022-10-15 6
8 2022-10-22 5
2 2022-10-29 4
9 2022-11-05 3
0 2022-11-19 1
1 2022-11-26 0

Thống kê Lô gan Đắk Nông là tổng hợp các cặp số đài Đắc Nông lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đắc Nông
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán miền Trung 
  4. Xổ số Đắk Nông