Lô gan TP HCM - Thống kê lô gan thành phố Hồ Chí Minh, số lâu ra đài TP

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh

Thống kê lô gan xổ số đài thành phố Hồ Chí Minh

Lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36 29-07-2023 19 24
58 05-08-2023 17 28
87 07-08-2023 16 30
07 07-08-2023 16 34
78 12-08-2023 15 29
10 12-08-2023 15 36
66 14-08-2023 14 33
63 14-08-2023 14 29
88 19-08-2023 13 37
95 19-08-2023 13 33
62 21-08-2023 12 46
21 26-08-2023 11 29
11 26-08-2023 11 33
46 28-08-2023 10 31

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 29 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 24 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 - 87 12-08-2023 15 15
36 - 63 14-08-2023 14 18
59 - 95 02-09-2023 9 22
67 - 76 04-09-2023 8 16
07 - 70 09-09-2023 7 299
26 - 62 11-09-2023 6 23
39 - 93 16-09-2023 5 16
01 - 10 18-09-2023 4 299
48 - 84 23-09-2023 3 299

Hai số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
87 19-05-2018 523
05 11-01-2020 351
84 29-02-2020 337
91 21-03-2020 331
02 04-07-2020 309
29 12-09-2020 289
01 12-12-2020 263
24 04-01-2021 256
83 25-01-2021 250
50 06-03-2021 239

Đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-07-01 27
6 2023-07-08 25
9 2023-07-10 24
3 2023-08-21 12
2 2023-08-28 10
8 2023-09-11 6
4 2023-09-23 3
1 2023-09-25 2
5 2023-09-30 1
7 2023-10-02 0

Đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-07-15 23
4 2023-08-14 14
8 2023-08-21 12
0 2023-08-28 10
9 2023-09-02 9
2 2023-09-04 8
5 2023-09-09 7
3 2023-09-18 4
7 2023-09-25 2
1 2023-10-02 0

Lô Gan HCM - Thống kê lô gan đài thành phố Hồ Chí Minh là tổng hợp các cặp số đài thành phố lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán XSMN
  2. Dự đoán xổ số thành phố Hồ Chí Minh
  3. Thống kê lô gan miền Nam
  4. Xổ số thành phố Hồ Chí Minh