Lô gan HG - Lô gan Hậu Giang lâu về, cặp số đài Hậu Giang lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Hậu Giang

Thống kê những cặp số lô gan lâu về đài Hậu Giang

Lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
70 23-07-2022 18 20
99 30-07-2022 17 26
10 30-07-2022 17 28
30 06-08-2022 16 19
22 20-08-2022 14 31
11 20-08-2022 14 25
93 27-08-2022 13 25
15 27-08-2022 13 28
49 27-08-2022 13 44
64 03-09-2022 12 33
77 03-09-2022 12 18
53 10-09-2022 11 21
67 10-09-2022 11 20
40 17-09-2022 10 21
76 17-09-2022 10 28
68 17-09-2022 10 32

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 33 ngày
01 31 ngày
02 27 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 44 ngày
06 28 ngày
07 22 ngày
08 23 ngày
09 30 ngày
10 28 ngày
11 25 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 32 ngày
15 28 ngày
16 28 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 52 ngày
20 21 ngày
21 34 ngày
22 31 ngày
23 44 ngày
24 29 ngày
25 33 ngày
26 24 ngày
27 48 ngày
28 27 ngày
29 35 ngày
30 19 ngày
31 22 ngày
32 30 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 34 ngày
37 34 ngày
38 37 ngày
39 28 ngày
40 21 ngày
41 32 ngày
42 29 ngày
43 26 ngày
44 36 ngày
45 21 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 45 ngày
49 44 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 38 ngày
52 38 ngày
53 21 ngày
54 28 ngày
55 17 ngày
56 22 ngày
57 56 ngày
58 29 ngày
59 22 ngày
60 39 ngày
61 31 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 30 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 20 ngày
71 25 ngày
72 21 ngày
73 33 ngày
74 21 ngày
75 24 ngày
76 28 ngày
77 18 ngày
78 28 ngày
79 22 ngày
80 19 ngày
81 41 ngày
82 20 ngày
83 53 ngày
84 29 ngày
85 37 ngày
86 28 ngày
87 26 ngày
88 28 ngày
89 29 ngày
90 22 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 25 ngày
94 23 ngày
95 23 ngày
96 33 ngày
97 44 ngày
98 25 ngày
99 26 ngày

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 17-09-2022 10 149
78 - 87 24-09-2022 9 14
36 - 63 08-10-2022 7 12
08 - 80 15-10-2022 6 149
01 - 10 22-10-2022 5 16
05 - 50 22-10-2022 5 11
24 - 42 29-10-2022 4 13
47 - 74 29-10-2022 4 17
14 - 41 29-10-2022 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 19-04-2014 430
91 27-12-2014 394
05 28-05-2016 320
32 21-01-2017 286
54 08-04-2017 275
20 02-12-2017 241
81 06-01-2018 236
73 13-01-2018 235
19 10-02-2018 231
97 21-04-2018 221

Đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-02-26 39
6 2022-07-16 19
7 2022-08-06 16
9 2022-09-10 11
8 2022-10-08 7
4 2022-10-15 6
5 2022-10-29 4
2 2022-11-05 3
0 2022-11-12 2
3 2022-11-26 0

Đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2022-08-20 14
9 2022-08-27 13
4 2022-09-10 11
2 2022-10-08 7
0 2022-10-22 5
1 2022-10-29 4
6 2022-11-05 3
7 2022-11-12 2
8 2022-11-19 1
3 2022-11-26 0

Thống kê Lô gan Hậu Giang là tổng hợp các cặp số đài Hậu Giang lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1.  Dự đoán XSMN
  2. Dự đoán xổ số Hậu Giang
  3. Lô gan miền Nam
  4. Kết quả xổ số Hậu Giang