Lô gan KG - Lô gan Kiên Giang lâu về, cặp số đài Kiên Giang lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Kiên Giang

Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang

Lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
98 10-12-2023 26 26
51 14-01-2024 21 21
96 14-01-2024 21 26
83 04-02-2024 18 27
41 18-02-2024 16 31
74 25-02-2024 15 29
58 03-03-2024 14 19
63 10-03-2024 13 29
34 10-03-2024 13 37
18 10-03-2024 13 30
39 17-03-2024 12 24
06 17-03-2024 12 31
38 24-03-2024 11 39
81 24-03-2024 11 31
16 24-03-2024 11 33
85 24-03-2024 11 28
05 31-03-2024 10 21
55 31-03-2024 10 28
65 31-03-2024 10 36

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 25 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 24 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 21 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 29 ngày
60 19 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 23 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 26 ngày
94 28 ngày
95 38 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 26 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 24-03-2024 11 14
38 - 83 24-03-2024 11 22
18 - 81 24-03-2024 11 14
06 - 60 07-04-2024 9 11
16 - 61 14-04-2024 8 168
23 - 32 14-04-2024 8 15
25 - 52 28-04-2024 6 16
56 - 65 05-05-2024 5 168
02 - 20 05-05-2024 5 17

Hai số cuối giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 643
66 05-05-2013 560
96 16-11-2014 480
91 13-11-2016 376
61 16-07-2017 341
93 27-08-2017 335
50 22-04-2018 301
28 13-01-2019 263
02 03-02-2019 260
97 23-06-2019 240

Đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 28-01-2024 19
1 04-02-2024 18
9 10-03-2024 13
6 31-03-2024 10
5 28-04-2024 6
3 05-05-2024 5
7 12-05-2024 4
4 26-05-2024 2
8 02-06-2024 1
2 09-06-2024 0

Đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2023-10-29 32
1 2023-12-10 26
2 2024-02-11 17
6 2024-03-24 11
9 2024-03-31 10
3 2024-04-28 6
0 2024-05-05 5
5 2024-05-12 4
4 2024-06-02 1
7 2024-06-09 0

Thống kê lô gan Kiên Giang là tổng hợp các cặp số đài Kiên Giang lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Kiên Giang
  2. Dự đoán xổ số miền Nam
  3. Lô gan miền Nam
  4. Xổ số Kiên Giang
xổ số ba miền