Lô gan KG - Lô gan Kiên Giang lâu về, cặp số đài Kiên Giang lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Kiên Giang

Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang

Lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 04-06-2023 17 24
76 11-06-2023 16 22
39 18-06-2023 15 20
27 18-06-2023 15 21
99 25-06-2023 14 24
48 25-06-2023 14 24
22 25-06-2023 14 51
49 02-07-2023 13 27
26 02-07-2023 13 44
60 02-07-2023 13 18
51 02-07-2023 13 19
68 16-07-2023 11 37
11 16-07-2023 11 33
44 23-07-2023 10 37
24 23-07-2023 10 26

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 20 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 29 ngày
60 18 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 23 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 38 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 30-07-2023 9 17
26 - 62 30-07-2023 9 168
48 - 84 13-08-2023 7 168
47 - 74 03-09-2023 4 18
59 - 95 03-09-2023 4 12
78 - 87 03-09-2023 4 16
06 - 60 10-09-2023 3 16
45 - 54 10-09-2023 3 168
28 - 82 10-09-2023 3 168
07 - 70 10-09-2023 3 9

Hai số cuối giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 607
66 05-05-2013 524
96 16-11-2014 444
91 13-11-2016 340
61 16-07-2017 305
93 27-08-2017 299
50 22-04-2018 265
83 18-11-2018 235
81 02-12-2018 233
28 13-01-2019 227

Đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2022-07-10 64
6 2023-05-21 19
5 2023-06-11 16
8 2023-06-25 14
3 2023-07-09 12
7 2023-08-13 7
9 2023-08-27 5
0 2023-09-10 3
4 2023-09-17 2
1 2023-10-01 0

Đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-02-26 31
1 2023-03-19 28
6 2023-07-09 12
2 2023-07-16 11
9 2023-08-06 8
7 2023-09-03 4
3 2023-09-10 3
0 2023-09-17 2
8 2023-09-24 1
4 2023-10-01 0

Thống kê lô gan Kiên Giang là tổng hợp các cặp số đài Kiên Giang lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Kiên Giang
  2. Dự đoán xổ số miền Nam
  3. Lô gan miền Nam
  4. Xổ số Kiên Giang