Lô gan TN - Lô gan Tây Ninh lâu về, cặp số đài Tây Ninh lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Tây Ninh

Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh

Lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 15-09-2022 27 27
19 29-09-2022 25 32
85 27-10-2022 21 35
18 10-11-2022 19 22
28 22-12-2022 13 30
82 29-12-2022 12 22
67 29-12-2022 12 29
97 05-01-2023 11 33
55 05-01-2023 11 28
90 05-01-2023 11 26
47 05-01-2023 11 57
35 12-01-2023 10 19
73 12-01-2023 10 30

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 36 ngày
03 25 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 32 ngày
07 43 ngày
08 29 ngày
09 23 ngày
10 39 ngày
11 19 ngày
12 31 ngày
13 27 ngày
14 27 ngày
15 23 ngày
16 33 ngày
17 19 ngày
18 22 ngày
19 32 ngày
20 33 ngày
21 27 ngày
22 31 ngày
23 24 ngày
24 27 ngày
25 26 ngày
26 20 ngày
27 30 ngày
28 30 ngày
29 27 ngày
30 32 ngày
31 38 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 29 ngày
35 19 ngày
36 24 ngày
37 29 ngày
38 26 ngày
39 30 ngày
40 38 ngày
41 22 ngày
42 36 ngày
43 22 ngày
44 27 ngày
45 30 ngày
46 23 ngày
47 57 ngày
48 31 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 36 ngày
51 39 ngày
52 41 ngày
53 25 ngày
54 25 ngày
55 28 ngày
56 34 ngày
57 23 ngày
58 31 ngày
59 25 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 35 ngày
63 25 ngày
64 33 ngày
65 32 ngày
66 24 ngày
67 29 ngày
68 27 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 34 ngày
72 36 ngày
73 30 ngày
74 29 ngày
75 25 ngày
76 30 ngày
77 33 ngày
78 18 ngày
79 21 ngày
80 29 ngày
81 32 ngày
82 22 ngày
83 46 ngày
84 45 ngày
85 35 ngày
86 33 ngày
87 30 ngày
88 49 ngày
89 21 ngày
90 26 ngày
91 30 ngày
92 22 ngày
93 30 ngày
94 21 ngày
95 19 ngày
96 23 ngày
97 33 ngày
98 27 ngày
99 22 ngày

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 - 82 29-12-2022 12 14
79 - 97 09-02-2023 6 14
56 - 65 16-02-2023 5 26
08 - 80 16-02-2023 5 17
16 - 61 16-02-2023 5 19
38 - 83 23-02-2023 4 13
48 - 84 02-03-2023 3 14
05 - 50 02-03-2023 3 20
13 - 31 02-03-2023 3 16

Hai số cuối giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
62 15-10-2015 369
24 18-08-2016 325
75 30-03-2017 293
98 12-10-2017 265
85 20-09-2018 216
90 29-11-2018 206
94 24-01-2019 198
44 31-01-2019 197
48 21-03-2019 190
69 16-05-2019 182

Đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2022-10-27 21
8 2023-01-05 11
3 2023-01-12 10
6 2023-02-02 7
1 2023-02-09 6
4 2023-02-23 4
2 2023-03-02 3
7 2023-03-09 2
0 2023-03-16 1
5 2023-03-23 0

Đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-09-08 28
9 2022-10-27 21
0 2022-12-08 15
2 2023-01-26 8
3 2023-02-09 6
6 2023-02-16 5
5 2023-02-23 4
7 2023-03-02 3
8 2023-03-09 2
4 2023-03-23 0

Lô gan TN - Thống kê lô gan Tây Ninh là tổng hợp các cặp số đài Tây Ninh lâu ngày chưa về tính đến ngày hôm nay. 

 

Xem thêm:

  1. Dự đoán XSMN
  2. Dự đoán xổ số Tây Ninh
  3. Thống kê lô gan miền Nam 
  4. Xổ số Tây Ninh