Lô gan VL - Lô gan Vĩnh Long lâu về, cặp số đài Vĩnh Long lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long

Lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18 07-04-2023 25 29
67 21-04-2023 23 23
70 12-05-2023 20 20
74 16-06-2023 15 28
65 16-06-2023 15 28
07 30-06-2023 13 54
46 07-07-2023 12 50
54 07-07-2023 12 29
79 07-07-2023 12 25
52 14-07-2023 11 42
22 21-07-2023 10 27
43 21-07-2023 10 25
56 21-07-2023 10 27
08 21-07-2023 10 39
05 21-07-2023 10 33
68 21-07-2023 10 24
03 21-07-2023 10 28

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 28 ngày
02 34 ngày
03 28 ngày
04 33 ngày
05 33 ngày
06 23 ngày
07 54 ngày
08 39 ngày
09 32 ngày
10 26 ngày
11 42 ngày
12 30 ngày
13 29 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 26 ngày
17 30 ngày
18 29 ngày
19 31 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 27 ngày
24 22 ngày
25 22 ngày
26 22 ngày
27 21 ngày
28 24 ngày
29 24 ngày
30 31 ngày
31 40 ngày
32 23 ngày
33 25 ngày
34 27 ngày
35 28 ngày
36 28 ngày
37 32 ngày
38 32 ngày
39 30 ngày
40 34 ngày
41 25 ngày
42 28 ngày
43 25 ngày
44 25 ngày
45 28 ngày
46 50 ngày
47 27 ngày
48 28 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 24 ngày
56 27 ngày
57 29 ngày
58 31 ngày
59 21 ngày
60 33 ngày
61 26 ngày
62 34 ngày
63 19 ngày
64 22 ngày
65 28 ngày
66 21 ngày
67 23 ngày
68 24 ngày
69 25 ngày
70 20 ngày
71 25 ngày
72 24 ngày
73 31 ngày
74 28 ngày
75 22 ngày
76 28 ngày
77 38 ngày
78 26 ngày
79 25 ngày
80 30 ngày
81 29 ngày
82 31 ngày
83 27 ngày
84 44 ngày
85 35 ngày
86 29 ngày
87 26 ngày
88 33 ngày
89 34 ngày
90 29 ngày
91 21 ngày
92 35 ngày
93 32 ngày
94 23 ngày
95 41 ngày
96 30 ngày
97 25 ngày
98 26 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 30-06-2023 13 13
56 - 65 21-07-2023 10 14
18 - 81 11-08-2023 7 16
68 - 86 11-08-2023 7 15
25 - 52 18-08-2023 6 12
14 - 41 25-08-2023 5 21
03 - 30 25-08-2023 5 16
08 - 80 01-09-2023 4 15
09 - 90 01-09-2023 4 13
47 - 74 01-09-2023 4 16

Hai số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
01 12-03-2010 688
04 08-06-2012 571
05 02-05-2014 472
45 29-05-2015 416
34 19-06-2015 413
81 14-04-2017 318
88 08-12-2017 284
46 04-05-2018 263
82 06-07-2018 254
33 14-09-2018 244

Đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-03-03 30
5 2023-04-21 23
7 2023-05-12 20
8 2023-06-09 16
4 2023-07-21 10
9 2023-09-01 4
1 2023-09-08 3
3 2023-09-15 2
6 2023-09-22 1
2 2023-09-29 0

Đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-06-23 14
0 2023-07-14 11
2 2023-07-28 9
4 2023-08-04 8
9 2023-08-18 6
3 2023-08-25 5
7 2023-09-01 4
5 2023-09-15 2
1 2023-09-22 1
8 2023-09-29 0

Lô gan Vĩnh Long là tổng hợp các cặp số đài Vĩnh Long lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Vĩnh Long
  2. Dự đoán miền Nam
  3. Thống kê lô gan miền Nam
  4. Kết quả xổ số Vĩnh Long