Mơ thấy ăn mày - Chiêm bao thấy ăn mày đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy ăn mày

Mơ thấy ăn mày

Mơ thấy Đánh con gì
ăn mày 01

Giải mã giấc mơ thấy ăn mày

- Chiêm bao thấy mình đi ăn mày là sắp có công việc làm.

- Thấy cụ già ăn mày là được thăng tiến.

- Thấy bà lão ăn mày là con cái làm nên.

- Thấy bố thí cho người ăn mày là có tài lộc bất ngờ.

- Mơ thấy ăn mày (hành khất) : triệu chứng xấu cần tu sửa tính tình.

Bạn nên đánh con 01, nếu bạn mơ thấy ăn mày.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dạy võ 56, 06
ăn trộm cá 63, 73, 87
củ su hào 00, 01, 06
may quần áo mới 54
người mẹ tốt 01, 22, 41
nhà tối tăm 25, 65
cổng chào 20, 40, 80
trăng 00
hỏng bàn đạp xe 70, 07
trèo cây ổi 49