Mơ thấy cái giếng thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy cái giếng

Mơ thấy cái giếng

Mơ thấy Đánh con gì
cái giếng 92, 29

Giải mã giấc mơ thấy cái giếng

- Chiêm bao thấy đào giếng có nước là tin từ xa về.

- Thấy nước ở giếng trào lên cao là tài lợi to tát.

- Thấy giếng khô cạn là hết tiền.

- Thấy giếng lở là gia đình ly tán.

- Nhìn xuống giếng thấy hình mình là tước lộc đến.

- Mình té xuống giếng là sắp bị bịnh.

- Múc nước ở giếng lên, nước trong là điềm lành, nước đục là hung tin.

- Thấy mình múc bùn từ giếng đem lên là sắp phát tài lớn.

- Trong giếng có cá là điềm vinh hiển.

- Thấy mình ẩn dưới giếng là bị ngục hình.

- Thấy say rượu té xuống giếng là có kiện tụng.

Mơ thấy cái giếng, bạn nên đánh con 92, 29

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76
quả bàng 31, 32
đánh đĩ 57, 75
gặp bạn trai 04, 37, 38
tủ sách 37, 75
chấy đầy đầu 57, 59
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
rụng răng 31, 32, 52, 62
tuồng lương 09, 92
xổ số ba miền