Mơ thấy cái miếu thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy cái miếu

Mơ thấy cái miếu

Mơ thấy Đánh con gì
cái miếu 63, 68

Giải mã giấc mơ thấy cái miếu

- Mơ thấy cái miếu thờ thần tức sẽ đi cầu cạnh.

 

- Chiêm bao thấy lập miếu thờ thần thánh là điềm thịnh vượng.

- Thấy miếu được tô điểm huy hoàng là tiền của vào.

- Thấy miếu bỏ hoang là có sa sút.

- Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy cái miếu: 63, 68

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
hoa sen 45
cái câu 01, 26, 73
cá quả 45, 46
mỏ vàng dưới sông 88, 89
quan tài bôc khói 62, 63
kẻ chân châu 13, 31, 60
nướng sắn 99, 94
đi chơi xa 01, 21, 31
con rệp 98
dao xây 16, 61
xổ số ba miền