Mơ thấy chức thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy chức

Mơ thấy chức

Mơ thấy Đánh con gì
chức 01

Giải mã giấc mơ thấy chức

Lễ nhận chức là biểu hiện của sự nghiệp thành công và những hoạt động xã hội. Nếu trong mơ xuất hiện buổi lễ nhận chức trang trọng, cho thấy bạn luôn khao khát có được thành công từ nỗ lực của bản thân.

Nếu bạn mơ thấy mình đang dõng dạc tuyên thệ nhận chức , dự báo sự nghiệp của bạn sẽ càng thêm hưng vinh và địa vị xã hội cũng đang từng bước đi lên.

Nếu mơ thấy mình tham gia lễ nhận chức , cho thấy thời gian tới bạn sẽ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội.

Mơ thấy chức, bạn nên đánh con 01.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
đàn ông chết 06, 26
hai bàn thờ 46, 96, 91
hai thằng ăn cắp 26, 62
lâu đài bị đốt 03, 87
vua quan 03, 43, 93
tiền 47, 94
bất lực 26, 32
bướm 23
hồn quỷ 95, 48
xổ số ba miền