Mơ thấy được bạc thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy được bạc

Mơ thấy được bạc

Mơ thấy Đánh con gì
được bạc 82

Giải mã giấc mơ thấy được bạc

Chiêm bao thấy tiền bạc là điềm không tốt.

- Thấy được nhiều tiền là công việc làm ăn sẽ gặp trở ngại.

- Thấy gặp tiền,hoặc lượm tiền là bị trộm. - Thấy đếm tiền là sắp sửa bị kiện tụng về tiền bạc.

- Thấy vọc tiền là tai hại,nên đề phòng chết bất ngờ.

- Thấy cờ bạc là điềm hao tài. - Thấy ăn cờ bạc là bị tình phụ.

- Thấy thua cờ bạc là sắp có chuyện gấu ó trong gia đình.

- Chỉ có một trường hợp đặc biệt là thấy bạc chất thành khối là sắp sửa có người khác phái giúp đỡ về tiền bạc.

Bạn nên đánh con 82 nếu bạn mơ thấy được bạc.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
người cười 14, 21
tắm chó 11, 61, 16
đầu trâu 51, 71, 91
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
bố nuôi 60, 70
nói chuyện với mẹ 57, 75
quét nhà 39, 43
ân ái 25, 75
tiền hai trăm 12, 78, 89
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
xổ số ba miền