Mơ thấy được vàng thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy được vàng

Mơ thấy được vàng

Mơ thấy Đánh con gì
được vàng 10, 04, 15, 75

Giải mã giấc mơ thấy được vàng

Mơ thấy nhặt được vàng hay đang nấu, đúc vàng thì thường là điềm báo mình không nên chỉ xét về hình thức bất cứ sự việc nào mà phải xem xét cả về nội dung bên trong.

Mơ thấy đào được vàng, thường là điềm của hoạnh tài (tiền của có được rất nhiều một cách bất ngờ, không chính đáng, không do công sức mình tạo ra).

Mơ thấy được vàng, bạn nên đánh đề con 10, 04, 15, 75

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
khách sạn 32, 47
đánh đĩ 57, 75
bà vãi 36, 76
ngựa ăn 60,82
bị thương 03, 90, 63
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
56, 79
nằm đất 92
bánh dày 85
mặc áo đẹp 12, 33
xổ số ba miền