Mơ thấy ông cụ già thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
có lóc 68
con tầu 42, 82
đá bóng 00, 09, 08, 05
bị trấn lột 84, 85
chim ỉa vào người 27
cây không hoa 75, 85
ông già cho quà 75
mũi khoan 34, 54, 74
đánh vợ 51, 52, 53
cây to 33, 38, 61, 76
xổ số ba miền