Mơ thấy pháp sư thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy pháp sư

Mơ thấy pháp sư

Mơ thấy Đánh con gì
pháp sư 09, 29, 35, 96

Giải mã giấc mơ thấy pháp sư

- Mơ thấy pháp sư ngồi giảng thìcoi chừng sắp có bịnh hoạn. 

- Thấy pháp sư chữa bịnh là điềm bất tường, hoặc có tang khó. 

- Thấy pháp trường đang hành quyết một tử tội là có tin may. 

- Thấy pháp trường vắng vẻ là thỏa mản điều mơ ước. 

Bạn nên đánh đề con 09, 29, 35, 96, nếu bạn gặp pháp sư trong giấc mơ.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
quả 26, 60
nhận tiền của người con gái 88
ong 16, 56, 96
đào đất 56
mất trộm ti vi 15, 78
hai con chó 96, 64
cái làn 12, 26
con tin 85, 97
con rắn 32, 42, 72
cúng chay 37, 77
xổ số ba miền