Mơ thấy thìa thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy thìa

Mơ thấy thìa

Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
xe lửa 03, 09, 63
thỏ con 38, 78
con trăn 03, 63
lá vàng 84, 48
vợ vá quần áo 07, 70
cái cầy 26, 75, 56
vé thưởng 29, 86
mũi dao 36, 76
cái giếng 92, 29
con ruồi 78
xổ số ba miền