Mơ thấy thua bạc thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy thua bạc

Mơ thấy thua bạc

Mơ thấy Đánh con gì
thua bạc 52

Giải mã giấc mơ thấy thua bạc

Chiêm bao thấy tiền bạc là điềm không tốt.

- Thấy được nhiều tiền là công việc làm ăn sẽ gặp trở ngại.

- Thấy gặp tiền,hoặc lượm tiền là bị trộm. - Thấy đếm tiền là sắp sửa bị kiện tụng về tiền bạc.

- Thấy vọc tiền là tai hại,nên đề phòng chết bất ngờ.

- Thấy cờ bạc là điềm hao tài. - Thấy ăn cờ bạc là bị tình phụ.

- Thấy thua cờ bạc là sắp có chuyện gấu ó trong gia đình.

- Chỉ có một trường hợp đặc biệt là thấy bạc chất thành khối là sắp sửa có người khác phái giúp đỡ về tiền bạc.

Mơ thấy thua cờ bạc, bạn nên đánh con 52

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
giò chả 22, 42
thiếu ngữ văn 63
cầu vồng 04, 40, 45
than thở 90, 95
nghèo khổ 19, 14
người nhà ma nhập 87, 97, 67
quan tài chưa chôn 04
bà chửa 09, 29, 39
được bạc 82
đầu trâu 51, 71, 91
xổ số ba miền