Mơ thấy vạc thì đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy vạc

Mơ thấy vạc

Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác
Mơ thấy Đánh con gì
thấy người con gái cười 00, 03
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
mơ thấy bà 42, 27, 51
nghi ngờ 94, 49
người đòi nợ 92, 12
mình bắn súng lục 61
con mèo 18, 58, 89
hai người khiêng quan tài 69
xe đạp 02, 18, 26
lá rụng 51, 59
xổ số ba miền