Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Lạt

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đà Lạt

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto Đà Lạt từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-06-2024
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
7 lần
4 lần
4 lần
2 lần
6 lần
09-06-2024
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
02-06-2024
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
26-05-2024
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
8 lần
4 lần
4 lần
19-05-2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
Tổng 9
5
10
4
10
12
11
19
13
16

Thống kê đuôi loto Đà Lạt từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-06-2024
8 lần
0 lần
2 lần
6 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
09-06-2024
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
02-06-2024
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
26-05-2024
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
19-05-2024
6 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 21
8
9
11
9
12
7
13
5
14

Thống kê tổng loto Đà Lạt từ 17-05-2024 đến 16-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-06-2024
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
09-06-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
02-06-2024
3 lần
6 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
26-05-2024
1 lần
4 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
4 lần
19-05-2024
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
Tổng 12
19
14
7
8
8
8
9
9
15
xổ số ba miền