Thống kê đầu đuôi lô tô đài Gia Lai

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai từ 24-05-2024 đến 23-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-06-2024
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
14-06-2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
07-06-2024
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
31-05-2024
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
24-05-2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 12
10
8
8
5
9
5
11
9
13

Thống kê đuôi loto Gia Lai từ 24-05-2024 đến 23-06-2024

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-06-2024
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
14-06-2024
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
07-06-2024
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
31-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
24-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 7
9
11
9
9
9
7
4
18
7

Thống kê tổng loto Gia Lai từ 24-05-2024 đến 23-06-2024

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-06-2024
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
14-06-2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
07-06-2024
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
31-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
24-05-2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
Tổng 8
11
7
10
10
9
7
10
7
11
xổ số ba miền