Thống kê đầu đuôi lô tô đài Gia Lai

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-03-2023
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
17-03-2023
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
10-03-2023
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
03-03-2023
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Tổng 2
9
5
9
12
4
11
5
11
4

Thống kê đuôi loto Gia Lai từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-03-2023
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
17-03-2023
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
10-03-2023
3 lần
2 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
03-03-2023
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Tổng 10
10
11
4
5
4
3
11
7
7

Thống kê tổng loto Gia Lai từ 27-02-2023 đến 29-03-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-03-2023
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
17-03-2023
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
10-03-2023
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
03-03-2023
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 8
7
7
4
8
13
4
8
10
3