Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Hậu Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2023
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
6 lần
5 lần
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
23-09-2023
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
16-09-2023
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
9 lần
3 lần
3 lần
3 lần
09-09-2023
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
8 lần
9 lần
02-09-2023
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
3 lần
21 lần
0 lần
9 lần
Tổng 6
19
7
7
11
17
17
33
15
25

Thống kê đuôi loto Hậu Giang từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2023
6 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
23-09-2023
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
16-09-2023
7 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
9 lần
1 lần
09-09-2023
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
7 lần
1 lần
1 lần
7 lần
1 lần
02-09-2023
9 lần
0 lần
6 lần
8 lần
6 lần
6 lần
3 lần
5 lần
0 lần
6 lần
Tổng 29
11
10
16
12
22
11
13
19
14

Thống kê tổng loto Hậu Giang từ 02-09-2023 đến 02-10-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2023
2 lần
5 lần
6 lần
0 lần
0 lần
1 lần
6 lần
0 lần
5 lần
6 lần
23-09-2023
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
16-09-2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
7 lần
5 lần
10 lần
2 lần
0 lần
0 lần
09-09-2023
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
7 lần
2 lần
2 lần
5 lần
02-09-2023
6 lần
9 lần
3 lần
1 lần
7 lần
0 lần
6 lần
3 lần
8 lần
6 lần
Tổng 11
18
14
7
19
12
30
9
16
21