Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Hậu Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-11-2022
1 lần
2 lần
6 lần
9 lần
3 lần
9 lần
3 lần
3 lần
6 lần
6 lần
19-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
Tổng 7
6
15
15
9
14
7
6
13
10

Thống kê đuôi loto Hậu Giang từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-11-2022
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
12 lần
12 lần
6 lần
3 lần
3 lần
2 lần
19-11-2022
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
12-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
05-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Tổng 3
6
5
12
15
19
15
10
8
9

Thống kê tổng loto Hậu Giang từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-11-2022
8 lần
9 lần
7 lần
3 lần
0 lần
0 lần
9 lần
6 lần
3 lần
3 lần
19-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
05-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
Tổng 16
15
12
7
4
4
13
13
10
8